Programy

www programy internetowe asp.net aplikacje webowe baza SQL server

Aplikacje internetowe - programy WEB Edition

instrukcja programy magazynowego |
programy |
programy ERP |
programy handlowcy |
programy księgowe |

Programy mobilne
Urządzenia wyposażone w system Windows Mobile użytkownik otrzymuje zwykle razem z zestawem standardowych aplikacji, takich jak Excel Mobile, PowerPoint Mobile czy Word Mobile – wszystkie są „kieszonkowymi” odpowiednikami desktopowych aplikacji znanych z pakietu biurowego Microsoft Office.

Rodzaje środków trwałych
Zgodnie z ustawą do środków trwałych zalicza się stanowiące własność lub współwłasność jednostki: – nieruchomości (grunty, budynki) – maszyny i urządzenia, – środki transportu, – inne przedmioty, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Zgodnie z ustawą do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się: – prawo użytkowania wieczystego gruntu, – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, – prawa autorskie, – prawa do projektów, wynalazków, patentów, licencji, – programy komputerowe, – know-how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Pod pojęciem inwestycji w obcych środkach trwałych rozumie się koszty poniesione w obcych środkach trwałych, mające na celu ich przystosowanie do potrzeb użytkowników, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji i adaptacji tych obiektów jeśli: – wykonane roboty są kompletne i ich efekty zdatne do użytku, – obiekty, w których roboty wykonano będą użytkowane dłużej niż 1 rok. Pozostałe środki trwałe to najczęściej wyposażenie lub niskocenne składniki majątku trwałego, które są zwykle umarzane metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Windows CE .net (4.x)
Od tej wersji z systemem zintegrowano .NET Compact Framework. Z ciekawszych zmian pojawiło się możliwość zmiany kolorystyki systemu, pakiet PocketOffice został ograniczony do samego Wordpada. Dla tego systemu istnieje oprócz przeglądarki PocketIE wersja Internet Explorera prawie w 100% zgodna z „dużym” IE 5.5. Od wersji .net 4.2 system korzysta z nowej powłoki (shella) która choć wygląda jak poprzednie wersje, to jest ściśle połączona z przeglądarką internetową Od tej wersji pojawił się znany głównie z nawigacji PNA podział CE na wersję „Core” i „Professional”. Core to tylko podstawowy system, z reguły posiadający tylko shella (Explorer) i nakładkę producenta. Professional zawiera za to dodatkowe programy

Windows CE HandheldPC 3.x
Podczas pracy nad nowym systemem, Microsoft skupił się bardziej na jego młodszym dziecku, systemie PocketPC 2000. Owocem tego było nowe jądro, które napędzało zarówno Windows CE jak i Windowsa PocketPC. Z tego powodu większość programów w nowym systemie pozostała przeniesiona prosto z Windows CE H/PC Profesional 3.0. Jednak samo jądro wniosło bardzo dużo w system. Tym razem Microsoft skupił się na szybkości i niezawodności, co stało się jego nową strategią. W sklepach zawitały nowe urządzenia mogące udźwignąć bardziej wymagające i rozbudowane programy. Jednym z najbardziej znanych urządzeń z H/PC 2000 jest HP Jornada 720. Po wydaniu tego systemu Microsoft przerzucił znakomitą większość programistów do ulepszania systemu PocketPC 2000.

Windows Mobile
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania jesteśmy w stanie zapewnić Klientom rozwiązania w pełni spełniające ich oczekiwania – w tym programy dla systemów operacyjnych Windows Mobile