SoftwareStudio program magazynowy

Program magazynowy firmy SoftwareStudio

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

StudioSystem oferuje bardzo bogaty i rozbudowany model nadawania uprawnień dla poszczególnych użytkowników oprogramowania. Dla każdego użytkownika indywidualnie możemy nadawać uprawnienia do: uruchamiania każdej z zainstalowanych transakcji, dostępu do pozycji w zdefiniowanych MENU każdej zainstalowanej roli, ustawień do wybranego oddziału, magazynu czy MPK. Ponadto administrator może tworzyć specjalne uprawnienia do określonych transakcji wymuszając tym samym dodatkowe ograniczenia w działania danej transakcji.

Czytaj więcej O tej wersjiUprawnienia specjalne dla użytkowników