Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego przeznaczonego do korzystania z dużych monitorów lub monitorów dotykowych.

Program magazynowo-produkcyjny obsługujący produkcję  działa w pełnej rozdzielczości HD (1920×1080). Pracownik może podejść do monitora i w łatwy i szybki sposób dokonać rejestracji dokumentów zleceń produkcyjnych oraz rejestrować przyjęcia ilości wyrobów gotowych.

Magazyn w zakładzie produkcyjnym

Program Warehouse Management System wspiera zarządzanie funkcjonowaniem magazynu od przyjęcia towaru i jego lokalizacji na magazynie, przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i/lub produkcyjnych i wydań, aż po dostarczenie szczegółowych, aktualnych danych biznesowych dla osób zarządzających magazynem i logistyką. Praca na danych systemu Warehouse Management System odbywa się w trybie rzeczywistym, możliwe staje się oparcie o przygotowane w systemie ERP dokumenty, dostęp on-line do list kontrahentów, towarów, obsługa procesów zgodnie z potrzebami Klienta. Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików excel (XLS) lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco.

Zakład produkcyjny

W zakładach pracy program magazynowo produkcyjny wspomagają procesy produkcyjne wykorzystują nowoczesne rozwiązania techniczne w realizacji zadań związanych z ewidencją miejsc składowania surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie zakładu produkcyjnego prowadzącego gospodarkę magazynową, którego zadaniem jest sprawna obsługa bez komputera i specjalistycznego oprogramowania. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza Operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Funkcjonowanie magazynu

Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania.

Wysoce wyspecjalizowane program magazynowo produkcyjny usprawnia kluczowe procesy logistyczne zachodzące w magazynach.

Przyjęcie do magazynu z produkcji

Dedykowana transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów gotowych z produkcji pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych na kartonach rejestrować przyjęcie zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie jak i elementów pakowanych do kartonu zbiorczego. W hali produkcyjnej w części wyznaczonej do pakowania i tworzenia jednostek logistycznych uruchamiana jest transakcja na terminalu z Windows i dużym ekranie. Operator wyposażony jest w bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych za pomocą którego skanuje kod towaru jaki jest pakowany, kody numerów poszczególnych kartonów oraz kody produktów umieszczanych w kartonie zbiorczym.

Pozycje dodawane są automatycznie w dokumencie PW bufor dla wyrobu gotowego przyjmowanego do magazynu, a skanowane części składowe (półprodukty) zapisywane są jako informacje o tym do jakiego kartonu o unikalnym numerze seryjnym pakowane są poszczególne elementy.

Outsourcing IT

Internetowy moduł magazynowy

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY System magazynowy W firmach świadczących usługi logistyczne systemy Warehouse Management System –WMS – stanowią Więcej…

WMS program magazynowy

Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych MS SQL Server. WMS program magazynowy jest rozwiązaniem dla najbardziej wymagających firm logistycznych, handlowych i produkcyjnych. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Nowoczesna logistyka SoftwareStudio to producent Więcej…

składowanie palety

Magazyn Palet

Magazyn Palet Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. Zobacz wersję DEMOPROGRAM Więcej…

internet explorer 11

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów działających w ramach StudioSystem, jednak wiele poprzednich starszych wersji pracuje Więcej…