Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego. Przeznaczonego do korzystania z dużych monitorów lub monitorów dotykowych. Program magazynowo-produkcyjny umożliwia sprawne zarządzanie magazynem.

Program magazynowo-produkcyjny obsługujący produkcję  działa w pełnej rozdzielczości HD (1920×1080). Pracownik może podejść do monitora i w łatwy i szybki sposób dokonać rejestracji dokumentów. A także zleceń produkcyjnych, czy też rejestrowania przyjęć ilości wyrobów gotowych.

Program magazynowo-produkcyjny. Magazyn w zakładzie produkcyjnym

Program Warehouse Management System wspiera zarządzanie funkcjonowaniem magazynu od przyjęcia towaru i jego lokalizacji na magazynie. Przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych. Jak również produkcyjnych i wydań, aż po dostarczenie szczegółowych, aktualnych danych biznesowych dla osób zarządzających magazynem i logistyką. Praca na danych systemu Warehouse Management System odbywa się w trybie rzeczywistym. Możliwe staje się oparcie o przygotowane w systemie ERP dokumenty, dostęp on-line do list kontrahentów, towarów, ale też obsługa procesów zgodnie z potrzebami Klienta. Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny, a zarazem pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco. Poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików excel , czyli XLS lub bezpośrednio poprzez WebService

Zakład produkcyjny

W zakładach pracy program magazynowo-produkcyjny wspomaga procesy produkcyjne. Wykorzystuje nowoczesne rozwiązania techniczne w realizacji zadań związanych z ewidencją miejsc składowania surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie zakładu produkcyjnego prowadzącego gospodarkę magazynową, którego zadaniem jest sprawna obsługa bez komputera, a także specjalistycznego oprogramowania. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza Operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Jak również usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika.

Funkcjonowanie magazynu

Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania.

Wysoce wyspecjalizowane program magazynowo produkcyjny usprawnia kluczowe procesy logistyczne zachodzące w magazynach.

Program magazynowo-produkcyjny -przyjęcie do magazynu z produkcji

Dedykowana transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów gotowych z produkcji pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych na kartonach rejestrować przyjęcie zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie, jak również elementów pakowanych do kartonu zbiorczego. W hali produkcyjnej uruchamia się transakcję na terminalu z Windows i dużym ekranie. Dzieje się to w części wyznaczonej do pakowania, a także tworzenia jednostek logistycznych. Operator wyposażony jest w bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych. Za jego pomocą skanuje kod pakowanego towaru i kody numerów poszczególnych kartonów oraz kody produktów umieszczanych w kartonie zbiorczym.

Pozycje dodaje się automatycznie w dokumencie PW bufor dla wyrobu gotowego przyjmowanego do magazynu. Skanowane części składowe, czyli półprodukty zapisuje się jako informacje o tym do jakiego kartonu o unikalnym numerze seryjnym pakuje się poszczególne elementy.

magazyny

Program magazyn Online

Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy Online. Program magazyn Online działa przez przeglądarkę internetową Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera czy Więcej…
Outsourcing IT

Internetowy moduł magazynowy

Moduł internetowy dla kontrahentów (WMS) znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY System magazynowy W firmach świadczących usługi logistyczne systemy Warehouse Management System –WMS – Więcej…
Program magazynowy, program magazyn online

Program magazynowy, program magazyn online

Mobilny komputer używany w magazynach nazywany jest KOLEKTOREM DANYCH. Kolektor danych to wytrzymałe urządzenia działające OnLine poprzez sieć WiFi lub LTE. Osoby zarządzające magazynami, dążąc do maksymalizacji zysków, szukają rozwiązań mających na celu redukcję wysokich Więcej…

WMS program magazynowy

Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych MS SQL Server. WMS program magazynowy jest rozwiązaniem dla najbardziej wymagających firm logistycznych, handlowych i produkcyjnych. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Nowoczesna logistyka SoftwareStudio to producent Więcej…