Patent na gesty Microsoftu

Microsoft upublicznił oczekujące na przyznanie patenty na gesty dotykowe, które wykonuje się poza powierzchnią ekranu, na krawędziach tabletu oraz na wielu ekranach. Jeśli firmie z Redmond się powiedzie, nowe gesty będą obsługiwane przez system Windows 8.Z patentów wynika, że możemy doczekad się systemów wieloekranowych, zbudowanych z zespołu ekranów dotykowych. Same gesty nie są rewolucyjne („tapnięcie”, uszczypnięcie, przerzucanie stron itp.), ale możliwość rozpoznawania ich na dwóch powierzchniach dotykowych jednocześnie pozwoli na obsługę zupełnie nowych urządzeo. I zapewne nie skooczy się na zwykłym tablecie składanym z dwóch części. Ciekawostką są gesty „krawędziowe”, które, jak nazwa wskazuje, wykonuje się na krawędzi ekranu. Dotyczy to urządzeo dotykowych, w których ramka wokół ekranu jest przedłużeniem powierzchni czułej na dotyk. W praktyce oznacza to, że jeśli tablet z systemem Windows 8 będzie miał taką właśnie ramkę, będzie można nim sterowad poprzez gesty wykonywane jedną ręką na krawędzi, lub na przykład kciukami obu dłoni po przeciwnych stronach tabletu. Mając do dyspozycji system wieloekranowy można pokusid się o konstrukcję urządzenia o niemal dowolnym kształcie, lub zespół urządzeo, które można ze sobą w jakiś sposób łączyd, aby uzyskad większą powierzchnię operacyjną.