Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Programy magazynowe w zakładach produkcyjnych wspomagające procesy produkcyjne wykorzystują nowoczesne rozwiązania techniczne w realizacji zadań związanych z ewidnecją miejsc składowania surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie zakładu produkcyjnego prowadzącego gospodarkę magazynową, którego zadaniem jest sprawna obsługa bez komputera i specjalistycznego oprogramowania. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza Operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie (pojemniku). Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania.

Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym, gdyż struktura ta powinna w każdym przypadku powinna być dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn.

W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić: Parametry techniczne i wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia Plany przepływu masy towarowej przez magazyn Dane kosztowe Harmonogramy pracy krótko i długookresowych.

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.Net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Oprogramowanie do magazynu
Oprogramowanie do magazynu

Zlecenie magazynowe

Zleceniem magazynowym określamy zbiór Operacji magazynowych połączonych według określonego kryterium zawsze wykonywane przez jednego Operatora – magazyniera.

Operacja magazynowa

Operacją magazynową określamy czynność jaką należy wykonać, aby zmienić stan na lokacjach magazynowych.

Lokacja stała

Określenie konkretnego regału, obszaru na magazynie, na którym mogą być składowane lokacje paletowe (palety). Lokacje stałe można grupować wielopoziomowo. Lokacje stałe są to także logicznie wydzielone strefy magazynowe dedykowane do określonych celów np. weryfikacji pakowania, rampy rozładunkowe, miejsce odbioru.

Lokacja wirtualna

Lokacja wirtualna w systemie, na którą przesuwany jest towar lub pobierany na potrzeby inwentaryzacji innych lokacji. Zdefiniowana w systemie magazynowym taka lokacja nie ma odzwierciedlenia w fizycznej przestrzeni magazynowej.

Stanowiska komputerowe w hali produkcyjnej (linia produkcyjna)

Nowoczesne zakłady przemysłowe wykorzystują komputery i oprogramowanie nie tylko do rejestrowania operacji magazynowych wyrobów gotowych, ale także w trakcie realizacji procesów produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach pracy. Do tego celu wykorzystać można zarówno kody kreskowe jak i ekrany dotykowe wraz z dedykowanym modułem rozliczania produkcji.

przyjęcie z produkcji skanowanie kod kreskowy
pakowanie skanowanie kod kreskowy
wydanie z magazynu skanowanie kodu kreskowego
zlecenia produkcyjne
zlecenia produkcyjne podwykonawca
zlecenia produkcyjne grupa
przyjęcia z produkcji
przyjęcia z produkcji ilość
zakończ zlecenie produkcyjne

Program magazynowy


Aplikacja magazynowa WMS.net

Aplikacja magazynowa WMS.net

Nowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio. Aplikacja magazynowa może działać w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępnia…

System magazynowy WMS

System magazynowy WMS

Wiele firm produkcyjnych i handlowych optymalizuje koszty logistyki oraz czas realizacji zleceń. Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje oprogramowanie do pr…

Cross-Docking w programie WMS.net

Cross-Docking w programie WMS.net

Cross-Docking w programie WMS.net Cross Docking w systemie WMS to termin opisujący metodę przeładunku kompletacyjnego. Polega na zebraniu w jednym miejsc…

Program Magazynowy Android

Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilnajako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnow…

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego

Wykorzystanie komputerów mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android daje producentom oprogramowania oraz klientom więcej możliwości. Oprogramowani…