Numeracja dokumentów – funkcja LICZNIK

W celu nadawania numerów dokumentów korzystamy z metody licznik, można w dość swobodny sposób określać format numeru jaki chcemy uzyskać, harmonogramowanie dostaw.

Wywołując metodę podajemy 3 parametry:

  • symbol przedrostka
  • symbol rodzaju dokumentu
  • opcjonalny format zwracanego numeru, jeżeli nie podamy to będzie to domyślny format #RRRR-#MM-#PRZ-#XXXXXX#TYP

 

gdzie:

  • symbol rok można ustawiać jako: #RRRR, #RR lub #R
  • symbol #XXXX – oznacza numer kolejny dokumenty, którego szerokość oznacza się wprowadzając odpowiednią ilość znaków X

 

 

Jednocześnie dodawanie rekordy z nowym numerem w danym roku ustawia wartość TERMIN na dzień 1 stycznia kolejnego roku.

 

 

 

 

 

Nadawanie numerów dokumentów wg wybranego formatu

<param name=”prz”>symbol przedrostka</param>

<param name=”typ”>symbol typ dokumentu</param>

<param name=”cFormat”>sposób formatowania, jezeli puste to #RRRR-#MM-#PRZ-#XXXXXX#TYP

#RRRR lub #RR – symbol roku

#MM – symbol miesiąca

#PRZ – symbol przedrostka

#TYP – symbol typu dokumentu

#XXX – oznacza numer dokumentu uzupełniony zerami, szerokość zależy od ilości znaków X, np. #XXX zwróci numer 001, a definicja #XXXXXX zwróci 000001

 

public string licznik(string prz, string typ, string cFormat)

 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 

softwarestudio.numeracje ssNum = new softwarestudio.numeracje();

 

string NumerDokumentu = ssNum.licznik(„AAA”, „BBB”, „”);

wynik=>domyślny format numeru dokumentu np. 2013-05-AAA-000011BBB

 

string NumerDokumentu = ssNum.licznik(„AAA”, „BBB”, „#R-#MM-#PRZ-#XXX#TYP”);

wynik=>3-05-AAA-011BBB

 

string NumerDokumentu = ssNum.licznik(„AAA”, „BBB”, „#R#XXX#TYP”);

wynik=> 3011BBB

 

string NumerDokumentu = ssNum.licznik(„AAA”, „BBB”, „#MM#XXX#PRZ”);

wynik=> 05011AAA

 

string NumerDokumentu = ssNum.licznik(„AAA”, „BBB”, „#R#XXXX”);

wynik=>30011