Narzędzia w zakładzie produkcyjnym

System informatyczny, którego początkowym przeznaczeniem było zarządzanie procesami związanymi z obrotem narzędzi wewnątrz przedsiębiorstwa.

Z czasem obszar działania programu w narzędziownia znacznie się rozszerzył i objął również procesy związane z planowanie produkcji, wewnętrznym obrotem dokumentów i zarządzeniem kontaktami z dostawcami.

Praca wydawcy narzędzi może być zautomatyzowana przez zastosowanie bezprzewodowych czytników kodów kreskowych.

Półki z narzędziami są oklejone kodami kreskowymi drukowanymi na drukarce kodów kreskowych. Osoba wydająca narzędzia pobiera je  z półki skanuje poszczególne kody, które automatycznie pojawiają się na ekranie komputera. Na zakończenie wydawca tylko potwierdza poprawność wykonanej operacji.

Pracownicy także  mogą posiadać karty identyfikacyjne z kodem kreskowym. Po zeskanowaniu karty, wydawca dostaje informacje o narzędziach wypożyczonych na konto pracownika.

Stanowisko wydań narzędzi wyposażone może być w dwa monitory, na pierwszym, widzianym tylko przez wydawcę, wyświetlane są informacje potrzebne do wykonania operacji, na drugim, skierowanym w stronę pracownika, jest podgląd na narzędzia dopisywane lub zdejmowane z jego konta.

Aplikacja magazynowa WMS.net

Nowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio. Aplikacja magazynowa może działać w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z...

Terminale mobilne w magazynie

Terminale mobilne zapewniają zdalny dostęp do informacji oraz wymianę danych między operatorem a oprogramowaniem zarządzającym magazynem wysokiego składowania. Terminale to...

Oprogramowanie magazynowe

My wiemy  jak tworzyć oprogramowanie magazynowe i jak wdrażać programy magazynowe.  Ty wiesz jak na tym zarobić. (więcej…)

Oprogramowanie jako usługa

Korzystanie z aplikacji w modelu hostowanym (Software as a Service) to sprawdzona metoda pozwalająca na ograniczanie kosztów informatyzacji oraz zapewniająca...

Aplikacja do magazynu

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest...

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy pozwala na ciągłą pracę magazynu związane z szybkim przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Program magazynowy korzysta z platformy...
Program dokumentuje i porządkuje prace związane z obrotem narzędzi. Umożliwia dokładną analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Pozwala lepiej planować, kontrolować i optymalizować pracę, a w efekcie może prowadzić do oszczędności wynikających np. z dłuższego okresu używalności poszczególnych narzędzi, gdyż pracownicy dbają o narzędzia im powierzane.

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej.   (więcej…)

Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie -  ruchy magazynowe W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynowania. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu...

System magazynowy

System magazynowy firmy SoftwareStudio. Systemy magazynowe oferowane przez SoftwareStudio wyposażone są w zaawansowane rozwiązania pozwalające na interaktywne przeglądanie i rejestrowanie dokumentów, kartotek za pomocą przeglądarki...

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy pozwala na ciągłą pracę magazynu związane z szybkim przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych...

Microsoft SharePoint

Program Microsoft SharePoint 2010 pozwala pracownikom konfigurować witryny sieci Web służące do wymiany informacji z innymi osobami, zarządzać całym cyklem życia dokumentów oraz publikować raporty,...

Excel import danych do bazy SQL

Dane do systemu magazynowego mogą być wprowadzane z wykorzystaniem formularzy programu Studio Magazyn WMS.net oraz za pomocą uniwersalnej transakcji importu danych z pliku xls (excel)....