Studio Magazyn WMS.net pozwala na pracę w systemie w wielu oddziałach.

Na podstawie oddziału przypisanego do użytkownika dane w programie są odpowiednio filtrowane, tak by ograniczyć użytkownikowi dostęp tylko do wybranych informacji.

Jednocześnie istnieje możliwość zdefiniowania użytkownika mającego dostęp do wszystkich kartotek oraz dokumentów.

By rozpocząć pracę wielooddziałową w systemie Studio Magazyn WMS.net należy w pierwszym kroku skonfigurować skorowidz oddziałów.

Oddziały

 

Kolejnym krokiem jest przypisanie odpowiedniego oddziału do użytkownika systemu

Użytkownicy

Po zalogowaniu do systemu użytkownikowi będą wyświetlane tylko i wyłącznie kartoteki i dokumenty skojarzone z przypisanym oddziałem

AsortymentOddział

Jeżeli przy użytkowniku pole ODDZIAŁ zostawimy puste wówczas po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie widział wszystkie kartoteki oraz dokumenty.

Kartoteki towarowe są przypisywane do oddziału już podczas dopisywania nowej kartoteki do systemu, natomiast kartoteki miejsc składowania (lokalizacji) należy przypisać do oddziału w trybie modyfikacji tabelarycznej – kliknięcie na pole uruchamia jego edycję

Lokalizacja

W polu ODDZIAŁ należy wpisać kod oddziału.

Użytkownik z przypisanym oddziałem po zalogowaniu do systemu ma dostęp tylko i wyłącznie do miejsc składowania skojarzonych z oddziałem zarówno podczas przeglądania kartotek lokalizacji

LokalizacjeOddział

jaki i podczas dopisywania w systemie nowych dokumentów

PZBInsert