Microsoft SQL Server 2008

Baza danych, to elektroniczna kartoteka, zbiór złożony z danych o jednolitym formacie, określonej tematyce i dokładnie zdefiniowanej strukturze. Dane zgromadzone w bazie mogą być powiązane wzajemnymi zależnościami.

Prawdopodobnie najwcześniejsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie 1963, kiedy odbyło się sympozjum pod nazwą „Development and Management of a Computer-centered Data Base”, sponsorowane przez System Development Corporation. Termin ten stał się powszechnie używany w Europie we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku.

SQL Server 2008 umożliwia nie tylko przechowywanie, wyszukiwanie danych i przetwarzanie, składa się z dodatkowych narzędzi służących do eksploatacji, analizy, zarządzania czy raportowania. SQL Server Database Services – podstawowy silnik bazy danych, służy do zarządzania XML oraz danymi relacyjnymi.

Microsoft SQL Server Management Studio

Microsoft SQL Server Management Studio to bezpłatne, łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania przy pomocy graficznego interfejsu użytkownika bazami danych SQL Server 2008 Express Edition oraz SQL Server 2008 Express Edition with Advanced Services. Narzędzie można także wykorzystać do zarządzania instancjami silnika SQL Server Database Engine tworzonymi przez dowolną edycję SQL Server.

SQL Server Management Studio to zestaw programów zapewniający administratorom i programistom kompletną kontrolę nad serwerem Microsoft SQL Server i znakomicie ułatwiający tworzenie aplikacji współdziałających z tą bazą danych. Zestaw zawiera szereg programów dobranych w taki sposób aby maksymalnie ułatwić wszystkie krytyczne zadania związane z zarządzaniem bazą danych. Zadaniami, na których skoncentrowali się twórcy programu są: migracja danych do serwera SQL, ekstrakcja danych, importowanie i eksportowanie danych w różnych formatach, porównywanie danych i obiektów bazodanowych.

Prawie każdy serwis, sklep internetowy strona WWW korzysta z  większych lub mniejszych serwerów baz danych.  Dzięki nim można przedstawić interesujące daną osobę dane spośród ogromu informacji. Relacyjne bazy danych przedstawiane są za pomocą dwuwymiarowych tablic, z których każda reprezentuje obiekty. W ten sposób prezentuje dane użytkownikom lub programistom. 

Internetowy moduł magazynowy

INTERNETOWY MODUŁ MAGAZYNOWY - Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru)...

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy pozwala na ciągłą pracę magazynu związane z szybkim przyjmowaniem i wydawaniem towarów. Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych...

Magazyn Palet

Magazyn Palet Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z...

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów...

Księga Handlowa SQL

KSIĘGA HANDLOWA SQL. Wdrożenie Księgi Handlowej jest bardzo ważnym momentem, gdyż to jak zostanie przeprowadzone ma znaczenie dla dalszej pracy systemu ERP. (więcej…)

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition

MICROSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION - Bezpłatna edycja serwera baz danych firmy Microsoft. Edycja Express, choć znacznie uproszczona w stosunku do jej płatnych odpowiedników,...