Microsoft SQL Server 2008

Baza danych, to elektroniczna kartoteka, zbiór złożony z danych o jednolitym formacie, określonej tematyce i dokładnie zdefiniowanej strukturze. Dane zgromadzone w bazie mogą być powiązane wzajemnymi zależnościami.

Prawdopodobnie najwcześniejsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie 1963, kiedy odbyło się sympozjum pod nazwą „Development and Management of a Computer-centered Data Base”, sponsorowane przez System Development Corporation. Termin ten stał się powszechnie używany w Europie we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku.

SQL Server 2008 umożliwia nie tylko przechowywanie, wyszukiwanie danych i przetwarzanie, składa się z dodatkowych narzędzi służących do eksploatacji, analizy, zarządzania czy raportowania. SQL Server Database Services – podstawowy silnik bazy danych, służy do zarządzania XML oraz danymi relacyjnymi.

Microsoft SQL Server Management Studio

Microsoft SQL Server Management Studio to bezpłatne, łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania przy pomocy graficznego interfejsu użytkownika bazami danych SQL Server 2008 Express Edition oraz SQL Server 2008 Express Edition with Advanced Services. Narzędzie można także wykorzystać do zarządzania instancjami silnika SQL Server Database Engine tworzonymi przez dowolną edycję SQL Server.

SQL Server Management Studio to zestaw programów zapewniający administratorom i programistom kompletną kontrolę nad serwerem Microsoft SQL Server i znakomicie ułatwiający tworzenie aplikacji współdziałających z tą bazą danych. Zestaw zawiera szereg programów dobranych w taki sposób aby maksymalnie ułatwić wszystkie krytyczne zadania związane z zarządzaniem bazą danych. Zadaniami, na których skoncentrowali się twórcy programu są: migracja danych do serwera SQL, ekstrakcja danych, importowanie i eksportowanie danych w różnych formatach, porównywanie danych i obiektów bazodanowych.

Prawie każdy serwis, sklep internetowy strona WWW korzysta z  większych lub mniejszych serwerów baz danych.  Dzięki nim można przedstawić interesujące daną osobę dane spośród ogromu informacji. Relacyjne bazy danych przedstawiane są za pomocą dwuwymiarowych tablic, z których każda reprezentuje obiekty. W ten sposób prezentuje dane użytkownikom lub programistom.