Baza danych, to elektroniczna kartoteka, zbiór złożony z danych o jednolitym formacie, określonej tematyce i dokładnie zdefiniowanej strukturze. Dane zgromadzone w bazie mogą być powiązane wzajemnymi zależnościami.

Prawdopodobnie najwcześniejsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie 1963, kiedy odbyło się sympozjum pod nazwą „Development and Management of a Computer-centered Data Base”, sponsorowane przez System Development Corporation. Termin ten stał się powszechnie używany w Europie we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku.

SQL Server 2008 umożliwia nie tylko przechowywanie, wyszukiwanie danych i przetwarzanie, składa się z dodatkowych narzędzi służących do eksploatacji, analizy, zarządzania czy raportowania. SQL Server Database Services – podstawowy silnik bazy danych, służy do zarządzania XML oraz danymi relacyjnymi.

Microsoft SQL Server Management Studio

Microsoft SQL Server Management Studio to bezpłatne, łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania przy pomocy graficznego interfejsu użytkownika bazami danych SQL Server 2008 Express Edition oraz SQL Server 2008 Express Edition with Advanced Services. Narzędzie można także wykorzystać do zarządzania instancjami silnika SQL Server Database Engine tworzonymi przez dowolną edycję SQL Server.

SQL Server Management Studio to zestaw programów zapewniający administratorom i programistom kompletną kontrolę nad serwerem Microsoft SQL Server i znakomicie ułatwiający tworzenie aplikacji współdziałających z tą bazą danych. Zestaw zawiera szereg programów dobranych w taki sposób aby maksymalnie ułatwić wszystkie krytyczne zadania związane z zarządzaniem bazą danych. Zadaniami, na których skoncentrowali się twórcy programu są: migracja danych do serwera SQL, ekstrakcja danych, importowanie i eksportowanie danych w różnych formatach, porównywanie danych i obiektów bazodanowych.

Prawie każdy serwis, sklep internetowy strona WWW korzysta z  większych lub mniejszych serwerów baz danych.  Dzięki nim można przedstawić interesujące daną osobę dane spośród ogromu informacji. Relacyjne bazy danych przedstawiane są za pomocą dwuwymiarowych tablic, z których każda reprezentuje obiekty. W ten sposób prezentuje dane użytkownikom lub programistom. 

Program magazyn Online

Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy Online. Program magazyn Online...

Internetowy moduł magazynowy

Moduł internetowy dla kontrahentów (WMS) znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. (więcej…)

Program magazynowy, program magazyn online

Mobilny komputer używany w magazynach nazywany jest KOLEKTOREM DANYCH. Kolektor danych to wytrzymałe urządzenia działające OnLine poprzez sieć WiFi lub LTE. Osoby zarządzające magazynami, dążąc...

WMS program magazynowy

Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych MS SQL Server. WMS program magazynowy jest rozwiązaniem dla najbardziej wymagających firm logistycznych, handlowych i...

Magazyn Palet

Magazyn Palet Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z...

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów...