Program Microsoft SharePoint 2010 pozwala pracownikom konfigurować witryny sieci Web służące do wymiany informacji z innymi osobami, zarządzać całym cyklem życia dokumentów oraz publikować raporty, dzięki którym wszyscy będą podejmować trafniejsze decyzje. Technologia SharePoint pozwala dostarczać materiały do witryny, ściągać je i komentować, tworzyć obszary robocze dokumentów i spotkań oraz komunikować się z pozostałymi członkami zespołu z dowolnego miejsca, w którym mają dostęp do sieci WWW.

SharePoint 2010 ułatwia firmie szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Program SharePoint 2010 pozwolą pracownikom dzielić się wiedzą i pomysłami, tworzyć odpowiadające specyficznym potrzebom niestandardowe rozwiązania i odnajdywać odpowiednie dane biznesowe w celu podejmowania trafniejszych decyzji. W zakresie IT program SharePoint 2010 przyczynia się do obniżenia wydatków na szkolenia i konserwację oraz pozwala zaoszczędzić pracę i czas i skupić się na ważniejszych celach biznesowych.​

Wdrożenie oprogramowania jest to etap cyklu życia systemu informatycznego, polegający na wprowadzeniu w życie. Warunkiem koniecznym prawidłowego wdrożenia jest posiadanie kompletnej dokumentacji, która uwzględnia: dokumentację oprogramowanie, dokumentację dla użytkownika oraz dokumentację dla administratora systemu.

W witrynie SharePoint możemy skonfigurować alerty dotyczące dokumentów i działań, aby otrzymywać powiadomienia, gdy nowe elementy zostaną dodane, zmodyfikowane, usunięte lub przedyskutowane. Mamy możliwość określić częstotliwość wysyłania alertów oraz raportów podsumowujących zmiany w bibliotece dokumentów. Zamiast sprawdzać codziennie w witrynie, czy członek zespołu załadował swoją część dokumentu, możemy przypisać alert do biblioteki, aby automatycznie dostać powiadomienie pocztą elektroniczną, gdy zostanie do niej dodany plik, a SharePoint i Outlook zapewnią abyśmy się o tym dowiedzieli.

Usługi programu Excel (ang. Excel Services) dostępne są tylko w najwyższej wersji Microsoft Office SharePoint Server 2007 – czyli w wersji Enterprise, którą również nazywa się wersją Premium.

Usługi programu Excel pozwalają one na uzyskanie dostępu do arkusza Microsoft Excel, z możliwością interakcji z zawartością arkusza, dla użytkowników posiadających samą przeglądarkę internetową, a więc także  dla użytkowników bez zainstalowanego oprogramowania arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.