Menu StudioSystem

Programy oparte o StudioSystem pozwalają na definiowanie w dowolny sposób menu nie tylko dla danej roli, ale także oddzielnie dla każdego użytkownika programu. Domyślna instalacja programu ustawia menu dla danej roli wg jej funkcjonalności, jednak administrator systemu może w dowolny sposób zmienić i dostosować menu wg własnych potrzeb.

MENU GŁÓWNE

W celu dokonania zmian w konfiguracji należy zalogować się jako administrator i wybrać opcję KONFIGURACJA w menu po lewej stronie

 

Następnie wybieramy pierwszą pozycję z menu po lewej stronie

Wyświetla się tabela z listą zdefiniowanych przycisków głównych menu dla wszystkich ról i użytkowników. Listę można odfiltrować korzystając z opcji autofiltrowania – prawy przycisk myszki.

Tabela definicje menu głównego składa się z następujących kolumn:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla której definiujemy menu
 • AKTYWNE – kolumna logiczna TAK/NIE pozwala wyłączyć istniejący zapis
 • KTO – wybór z listy użytkownika dla którego definiujemy daną pozycję menu, pozostawienie kolumny PUSTE oznacza że będzie to wartość domyślna dla wszystkich
 • GRUPA – unikalny identyfikator menu głównego dla danego użytkownika
 • KOLEJNOŚĆ – określenie w jakiej kolejności pozycja menu ma pojawić się w menu
 • NAZWA – nazwa przycisku menu
 • TEKST –  opis pojawiający się na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – tekst wyświetlający się po wskazaniu przycisku myszką
 • PARAMETRY TRANSAKCJI
 • FUNKCJA
 • WIDOK
 • OBRAZEK – wybór ikony reprezentującej daną pozycję w menu, zalecamy wybór obrazka w rozmiarze 32×32
 • PRX – kolumna nieedytowalna identyfikująca pozycję skorowidza MBR

Dopisywanie pozycji do tabeli definicji MENU GRUPY

Dopisanie takiej pozycji menu głównego dla roli CRM powoduje utworzenie menu dla użytkownika:

 

 

MENU POZYCJE SZCZEGÓŁOWE

Utworzenie głównej pozycji menu pozwala na określenie grupy pozycji menu, w ramach głównej grupy (przycisk menu) KARTOTEKI możemy wprowadzić pozycje szczegółowe które będą uruchamiać określone transakcje, przykładowo chcemy dodać pozycję menu pozwalającą uruchomić transakcję dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

W celu dokonania zmian w konfiguracji należy zalogować się jako administrator i wybrać opcję KONFIGURACJA w menu po lewej stronie.

Po uruchomieniu modułu konfiguracji wybieramy pozycję menu i wyświetla się tabela ze zdefiniowanymi pozycjami menu dla wszystkich ról i użytkowników, pozycje można odfiltrować za pomocą menu kontekstowego.

Tabela zawiera szereg kolumn pozwalających na konfigurację pozycji menu:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla której definiujemy menu
 • AKTYWNE – kolumna logiczna TAK/NIE pozwala wyłączyć istniejący zapis
 • KTO – wybór z listy użytkownika dla którego definiujemy daną pozycję menu, pozostawienie kolumny PUSTE oznacza że będzie to wartość domyślna dla wszystkich
 • GRUPA – unikalny identyfikator menu głównego dla danego użytkownika – UWAGA: nazwa musi wskazywać nazwę zgodną ze zdefiniowaną w grupie głównej menu.
 • KOLEJNOŚĆ – określenie w jakiej kolejności pozycja menu ma pojawić się w menu
 • NAZWA – nazwa przycisku menu
 • TEKST –  opis pojawiający się na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – tekst wyświetlający się po wskazaniu przycisku myszką
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – wybieramy pozycje ze skorowidza transakcji
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – niektóre transakcje przyjmują listę parametrów w zależności od ich wartości transakcja przyjmuje różne metody działania.
 • FUNKCJA – skorowidz funkcji do uruchomienia, które tworzą dynamiczne pozycje menu
 • WIDOK – oznaczenie nazwy zapytania do bazy zwracającej widok danych
 • OBRAZEK – skorowidz dostępnych ikon dla danej pozycji menu
 • PRX – kolumna nie jest edytowalna, systemowe oznaczenie skorowidza BAR
W efekcie końcowym takiej konfiguracji użytkownik roli CRM otrzymuje menu główne KARTOTEKI oraz pozycję NOWY KONTRAHENT
 • KARTOTEKI
  • NOWY KONTRAHENT