Magazynowanie


Prace wdrożeniowe

Role i użytkownicy systemu WMS.net
Bezpieczeństwo oraz role użytkowników

Polityka bezpieczeństwa
Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji

Opis modułu
Program magazynowy WMS.net posiada moduł pozwalajacy na dostosowanie i personalizację dla użytkowników MENU, układu tabel oraz formaulrzy wydruków dokumentów.

Terminologia w programie magazynowym
Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia, lecz niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera.

Kartoteki kontrahentów
Kontrahenci to lista kartotek firm dla których wykonywane są rejestracje związane z przyjmowaniem i wydawaniem towaru. Kontrahentem jest więc każdy podmiot dla którego świadczone są usługi związane z magazynowaniem.

Zakres funkcjonalny systemu magazynowego
System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Picking List
Przygotowany dokument zawiera szczegółową listę pozycji z dokładnością do miejsca składowania, numerów partii lub nośnika. Wydruk dokumentu listy pakowej (Picking List) pzowala magazynierowi na zebranie towaru wg określonej ścieżki.

Operacje magazynowe
Program pozwala na ewidencję czynności wykonywanych przez pracowników magazynu w powiązaniu z dokumentami przyjęcia i wydania.

Numery seryjne ewidencja w magazynie
Rozbudowana ewidencja magazynowa w zakresie zapisu informacji ile danego asortymentu znajduje się w magazynie, uzupełniona o wiedzę w jakim miejscu się znajduej jest zwykle niewystarczająca do ewidencji towarów w magazynach spożywczych lub towarach wysokocennych.

Komisjonowanie towarów w magazynie
Komisjonowanie – order picking. Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania).

Inwentaryzacja w magazynie
Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania

Dokumenty magazynowe
Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Transakcje
W programie magazynowym Transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Drukarka kodów kreskowych
Drukarka kodów kreskowych ZEBRA ZM400 to doskonałe półprzemysłowe rozwiązanie do wykorzystania z modułem drukowania etykiet logistycznych GS1

Menu ULUBIONE
Użytkownik programu magazynowego może korzystać z konfigurowalnego Menu ULUBIONE pozwalajacego na szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych transakcji

Konfiguracja programu magazynowego
Opogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF.

Etykiety logistyczne GS1
Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiam stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów.

Gospodarka magazynowa
Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Firma informatyczna
Siłą firmy informatycznej SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.

Business Intelligence SQL
Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

IIS – Internet Information Services
Usługi internetowe Internet Information Services 7 (IIS 7.0) w systemie Windows Server® 2008 dostarczają bezpieczną, łatwą w zarządzaniu, podzieloną na moduły i rozszerzalną platformę do niezawodnego przechowywania stron, serwisów i aplikacji internetowych.

Bezpieczeństwo .NET Framework
Bezpieczeństwo platforma .NET Framework

Pozycjonowanie stron www
Pozycjonowanie stron rozpoczęło się wraz z rozwojem pierwszych wyszukiwarek internetowych.

Platforma bazodanowa
SQL Server jest idealną bazą danych dla stron i aplikacji internetowych.

Partner Humansoft
W 2009 roku spółka SofwtareStudio podpisała umowę partnerską z firmą Humansoft z Radomia w zakresie sprzedaży, dystrybucji i wdrożeń systemów ERP

Biznes uzależniony od Google
W większości krajów wyszukiwarka Google w dużej mierze decyduje o tym, czy witryna internetowa zbiera laury popularności, czy odchodzi w zapomnienie, a z nią stojący za nią biznes.

Obce magazyny wysokiego składowania
Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach w tym o prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm.

Miejsca składowania w magazynie
W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe)

Hosting
W naszej ofercie dla klientów biznesowych znajdują się usługi związane z hostowaniem serwerów i usług internetowych.