Miejsca składowania towarów w magazynie, czyli lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie miejsca składowania w magazynie ( lokalizacje w magazynie) może mieć format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe).

Miejsca adresowe, czyli lokalizacje w magazynie to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu dokumentu przyjęcia. Każdy dostarczony asortyment musi być przydzielony do lokalizacji.  Podczas dopisywania nowej lokalizacji regał, gniazdo, poziom, a także gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe do wypełnienia. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlają się komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych. 

Parametry miejsca adresowego dzieli się na kategorie:

  • regał,
  • gniazdo,
  • wysokość,
  • gniazdo paletowe,
  • status lokalizacji
  • inne.

Lokalizacje w magazynie. Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Buduje się coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy. W takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia. Informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca, a także niekompletna. 

Lokalziacja palet w magazynie

W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania, czyli lokalizacje w magazynie.

Lokalizacje w magazynie można przeglądać w określonych strefach składowania. Miejsca pokazują zajętość magazynu, albo też dla wybranego kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta tworzona wizualizacja zajętości magazynu – struktura – obejmuje prezentację wyłącznie zajętości tych miejsc w których znajduje się towar wybranego kontrahenta.

Takie rozwiązanie ułatwia określenie w jakim miejscu magazynu składowane są towary danego klienta, co szczególnie przydatne jest przy przygotowaniu inwentury – spisu z natury per kontrahent.

Lokalizacje w magazynie – wizualizacja

Funkcja prezentacji działa w sposób standardowy, czyli można z tego poziomu nie tylko oglądać mapę magazynu, ale także sprawdzać szczegóły składowania. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na miejscu składowania, albo też po zaznaczeniu kliknąć klawisz ENTER. Wyświetli się okienko szczegółów składowania w wybranej lokalizacji magazynowej.

Poznaj też opis programu Miejsca Składowania w magazynie wysokiego składowania.


Zarządzanie magazynem Online
Zarządzanie magazynem Online

Na rynku można znaleźć wiele systemów magazynowych. Współcześnie najwygodniejsze jest zarządzanie magazynem Online. Umożliwia to program WMS SoftwareStudio Zarządzanie magazynem Online -…

WMS program magazynowy
WMS program magazynowy

WMS program możesz wybrać kierując się kryterium jakościowym lub cenowym. Jeżeli cena jest ważna to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem, ale wówczas raczej musisz iść na …

Terminale mobilne w magazynie
Terminale mobilne w magazynie

Terminale mobilne zapewniają zdalny dostęp do informacji oraz wymianę danych między operatorem, a oprogramowaniem zarządzającym magazynem wysokiego składowania. Terminale to wytrzymałe urz…

System magazynowy WMS
System magazynowy WMS

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie, a także dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową. Oprogramowanie może być zintegrowane z najważniejszymi procesami p…

Cross-Docking w programie WMS.net
Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Dockin…