Miejsca składowania towarów w magazynie, czyli lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie miejsca składowania w magazynie ( lokalizacje w magazynie) może mieć format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe).

Miejsca adresowe, czyli lokalizacje w magazynie to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu dokumentu przyjęcia. Każdy dostarczony asortyment musi zostać przydzielony do lokalizacji.  Podczas dopisywania nowej lokalizacji regał, gniazdo, poziom i gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe do wypełnienia. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych. 

Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie:

  • regał,
  • gniazdo,
  • wysokość,
  • gniazdo paletowe,
  • status lokalizacji
  • inne.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazynu, w których przechowywane są coraz większe zapasy. W takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia. Informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. 

Lokalziacja palet w magazynie

W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania, czyli lokalizacje w magazynie.

Lokalizacje w magazynie można przeglądać w określonych strefach składowania. Miejsca pokazują zajętość magazynu lub dla wybranego kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta tworzona wizualizacja zajętości magazynu – struktura – obejmuje prezentację wyłącznie zajętości tych miejsc w których znajduje się towar wybranego kontrahenta.

Takie rozwiązanie ułatwia określenie w jakim miejscu magazynu składowane są towary danego klienta, co szczególnie przydatne jest przy przygotowaniu inwentury – spisu z natury per kontrahent.

Lokalizacje w magazynie – wizualizacja

Funkcja prezentacji działa w sposób standardowy, czyli można z tego poziomu nie tylko oglądać mapę magazynu, ale także sprawdzać szczegóły składowania. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na miejscu składowania lub po zaznaczeniu kliknąć klawisz ENTER. Wyświetli się okienko szczegółów składowania w wybranej lokalizacji magazynowej.

Poznaj też opis programu Miejsca Składowania w magazynie wysokiego składowania.


Terminale mobilne w magazynie
Terminale mobilne w magazynie

Terminale mobilne zapewniają zdalny dostęp do informacji oraz wymianę danych między operatorem, a oprogramowaniem zarządzającym magazynem wysokiego składowania. Terminale to wytrzymałe urz…

System magazynowy WMS
System magazynowy WMS

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie i dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową. Oprogramowanie może być zintegrowane z najważniejszymi procesami przedsiębi…

Cross-Docking w programie WMS.net
Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Dockin…

Program Magazynowy Android
Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…

Bezpieczeństwo w magazynie
Bezpieczeństwo w magazynie

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie Warehouse Management System jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby …