Inwentaryzacja, czyli ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego artykułów w magazynie. Pod względem wartościowym, jaki i ilościowym. Ponadto polega na ustaleniem różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas tego procesu, a stanem wykazanym w dokumentach księgowych. Efektem inwentaryzacji jest kontrola posiadanego majątku oraz uzyskanie informacji dla dalszego poprawnego działania spółek. Dlatego program WMS posiada moduł, który umożliwia sprawną inwentaryzację.

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Aplikacja www programu WMS.net współdziała z aplikacją na platformę Android zainstalowanej na terminalach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, jak program program WMS, proces inwentaryzacji przeprowadza się szybciej.


Firmy posiadające program WMS.net firmy SoftwareStudio mogą wykonać inwentaryzacje przez moduł. Jest on w aplikacji webowej. A więc wystarczy do jego obsługi posiadanie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową. Do wyboru w programie magazynowym mamy jedną z 4 inwentaryzacji:

  • Inwentaryzacji w magazynie
  • Inwentaryzacja w konkretnej lokalizacji
  • Inwentura wybranego asortymentu
  • Inwentaryzacji wybranego kontrahenta
program magazynowy - inwentaryzacja

Po wybraniu jednego z rodzajów inwentaryzacji oraz wybraniu na przykład konkretnego asortymentu w programie magazynowym tworzy się odpowiedni rejestr. A w nim mamy opcje wykonania wydruku, wpisania komisji weryfikacyjnej wyniki inwentaryzacji oraz jej poprawności, czyli można zaimportować pliki z danymi inwentaryzacyjnymi. Polecenie Edycja wyświetla okno w którym można generować bilans otwarcia. W oknie programu magazynowego możemy również wpisać stan faktyczny.

Ilość wprowadzona podczas inwentury zestawia się z ilością figurującą w systemie. Dlatego po wpisaniu faktycznego stanu i zaakceptowaniu wyników przez co zamyka się inwentaryzacja stan wpisany uaktualnia się do wartości wpisanej.

System magazynowy umożliwia pobranie i wydruk dokumentu w formacie PDF. Zawiera on zestawienie ilości asortymentów. Ponadto zawiera różnice wykazane podczas procesu inwentaryzacji z podziałem względem jego lokalizacji. Można go zapisać, ale też wydrukować zestawienie. Można mieć w niego wgląd za każdym razem po zalogowaniu do systemu WMS.

Program do prowadzenia magazynu

Po zeskanowaniu asortymentu i wpisaniu faktycznej ilości baza danych odpowiednio aktualizuje się.

arkusz spisu z natury WMS

Inwentaryzacje w programie magazynowym WMS przeprowadza się w niezwykle wygodny i intuicyjny sposób. Wprowadzanie towarów jest o wiele szybsze niż w innych systemach. Wystarczy użyć skanera i dodać ilość asortymentu danego typu. Po aktualizacji otrzymuje się dostęp do dokładnych danych.

Program do magazynu
Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do t…

Programy magazynowe
Programy magazynowe

Programy magazynowe zapewniają pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich magazynach w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Inwentaryzację za pomocą komputerowych pro…

Gospodarka magazynowa WMS
Gospodarka magazynowa WMS

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pe…

Systemy magazynowe WMS
Systemy magazynowe WMS

Podstawowym zadaniem prowadzenia gospodarki magazynowej jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa przechowywanych towarów. Ewidencja ilościowa dotyczy magazynów logistycznych firm, kt…

Program magazyn
Program magazyn

Program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem WF-mag WAPRO, znanym od wielu lat oprogramowaniem dla firm. Wdrożeniem rozwiązania zajmuje się firma iMAG Centrum Oprogramowania.…