Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja, czyli ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego artykułów w magazynie pod względem wartościowego, jaki i ilościowego oraz ustaleniem różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas tego procesu, a stanem wykazanym w dokumentach. Efektem inwentaryzacji jest kontrola posiadanego majątku oraz uzyskanie informacji dla dalszego poprawnego działania spółek. Program magazynowy WMS.net wyposażony został w moduł umożliwiający przeprowadzenie sprawnej inwentaryzacji.


Firmy posiadające program WMS.net firmy SoftwareStudio mogą wykonać inwentaryzacje przez moduł zawarty w aplikacji webowej wybierając jedną z 4 rodzaji inwentaryzacji

  • Inwentaryzacji w magazynie
  • Inwentaryzacji w konkretnej lokalizacji
  • Inwentaryzacji wybranego asortymentu
  • Inwentaryzacji wybranego kontrahenta
program magazynowy - inwentaryzacja

Po wybraniu jednego z rodzajów inwentaryzacji oraz wybraniu na przykład konkretnego asortymentu w programie magazynowym zostaje utworzony rejestr w którym mamy opcje wykonania wydruku, wpisania komisji weryfikacyjnej wyniki inwentaryzacji oraz jej poprawność, czy zaimportować pliki z danymi inwentaryzacyjnymi
Polecenie Edycja wyświetla okno w którym można generować bilans otwarcia. W oknie tego polecenia możemy również wpisać stan faktyczny. Ilość wprowadzona podczas inwentaryzacji jest tutaj zestawiona z ilością która figuruje w systemie. Po wpisaniu faktycznego stanu i zaakceptowaniu wyników przez zamknięcie inwentaryzacji stan wpisany zostanie uaktualniony do wartości wpisanej. System umożliwia pobranie i wydruk dokumentu w formacie PDF z zestawieniem ilości asortymentów oraz różnic wykazanych podczas procesu inwentaryzacji z podziałem względem jego lokalizacji.

Aplikacja www programu WMS.net współdziała z aplikacją na platformę Android zainstalowanej na terminalach. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces inwentaryzacji może być przeprowadzony szybciej. Po zeskanowaniu asortymentu i wpisaniu faktycznej ilości baza danych zostanie zaktualizowana.

arkusz spisu z natury