Inwentaryzacja, czyli ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego artykułów w magazynie. Pod względem wartościowym, jaki i ilościowym. Ponadto polega na ustaleniem różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas tego procesu, a stanem wykazanym w dokumentach księgowych. Efektem inwentaryzacji jest kontrola posiadanego majątku oraz uzyskanie informacji dla dalszego poprawnego działania spółek. Dlatego program magazynowy WMS.net wyposażony został w moduł umożliwiający przeprowadzenie sprawnej inwentaryzacji.

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Aplikacja www programu WMS.net współdziała z aplikacją na platformę Android zainstalowanej na terminalach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu proces inwentaryzacji może być przeprowadzony szybciej.


Firmy posiadające program WMS.net firmy SoftwareStudio mogą wykonać inwentaryzacje przez moduł. Jest on zawarty w aplikacji webowej. Do wyboru w programie WMS mamy jedną z 4 inwentaryzacji:

  • Inwentaryzacji w magazynie
  • Inwentaryzacja w konkretnej lokalizacji
  • Inwentura wybranego asortymentu
  • Inwentaryzacji wybranego kontrahenta
program magazynowy - inwentaryzacja

Po wybraniu jednego z rodzajów inwentaryzacji oraz wybraniu na przykład konkretnego asortymentu w programie magazynowym zostaje utworzony rejestr. A w nim mamy opcje wykonania wydruku, wpisania komisji weryfikacyjnej wyniki inwentaryzacji oraz jej poprawność, czy zaimportować pliki z danymi inwentaryzacyjnymi. Polecenie Edycja wyświetla okno w którym można generować bilans otwarcia. W oknie programu magazynowego możemy również wpisać stan faktyczny.

Ilość wprowadzona podczas inwentury jest tutaj zestawiona z ilością figurującą w systemie. Dlatego po wpisaniu faktycznego stanu i zaakceptowaniu wyników przez zamknięcie inwentaryzacji stan wpisany zostanie uaktualniony do wartości wpisanej.

System magazynowy umożliwia pobranie i wydruk dokumentu w formacie PDF. Zawiera on zestawienie ilości asortymentów. Ponadto zawiera różnice wykazane podczas procesu inwentaryzacji z podziałem względem jego lokalizacji.

Program do prowadzenia magazynu

Po zeskanowaniu asortymentu i wpisaniu faktycznej ilości baza danych zostanie odpowiednio zaktualizowana.

arkusz spisu z natury
Usługi magazynowe – Rozliczenie Kosztów

Usługi magazynowe – Rozliczenie Kosztów

Rozliczenie kosztów magazynowych jest możliwe po wcześniejszym zdefiniowaniu cennika oraz kategorii kosztów dla wybranego kontrahenta. Dodatkowo jest możliwe zdefiniowanie usług magazynowych pr…

Aplikacja magazynowa WMS.net

Aplikacja magazynowa WMS.net

Nowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio. Aplikacja magazynowa może działać w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na …

System magazynowy WMS

System magazynowy WMS

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie i dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową. Oprogramowanie może być zintegrowane z najważniejszymi procesami przedsiębi…

Cross-Docking w programie WMS.net

Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Dockin…

Program Magazynowy Android

Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…