INTEGRACJA PROGRAMU Z SYSTEMEM ERP – Połączenie programu Studio CMMS.net z systemem klasy ERP, np. SAP R3

Integracja z systemem SAP

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest scalenie danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji oraz ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy.

Systemy ERP zazwyczaj dokonują unifikacji poprzez stworzenie jednej bazy danych. Wykorzystuje ona wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP. Następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie. Interfejsy te mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji.

Program do obsługi magazynu

  • wypożyczania narzędzi oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • możliwość scalenia z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine.

Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio CMMS.net z system SAP R3.

Integracja:

  • OffLine

INTEGRACJA SAP – Najprostsza metoda połączenia polegająca na utworzeniu tabel pośrednich w bazie SQL do których system SAP replikuje z określoną częstotliwością dane. czyta na bieżąco dane z tych tabel, a SAP aktualizuje zapisy automatycznie np. co godzinę.

  • OnLine

INTEGRACJA SAP – scalenia z systemem SAP OnLine jest możliwa z wykorzystaniem rozwiązań WebService (BAPI) oferowanych przez system SAP R3. Po stronie systemu ERP konsultanci definiują metody za pomocą których aplikacja Studio Narzędziownia może mieć dostęp do informacji o kartotekach magazynowych czy kontrahentach. W ten sposób możemy odczytywać informacje o stanach dostępnych, a także wywoływać polecenia drukowania dokumentów czy zapisu zamówień w bazie SAP.