Integracja programu z systemem ERP

INTEGRACJA PROGRAMU Z SYSTEMEM ERP – Integracja programu Studio CMMS.net z systemem klasy ERP, np. SAP R3

Integracja z systemem SAP

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy.

Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji.

program do obsługi magazynu; wypożyczania narzędzi oraz ewidencji środków twrałych i wyposażenia ;można zintegrować z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio CMMS.net z system SAP R3.

Integracja OffLine

INTEGRACJA SAP – Najprostsza metoda integracji polegająca na utworzeniu tabel pośrednich w bazie SQL do których system SAP replikuje z określoną częstotliwością dane. czyta na bieżąco dane z tych tabel, a SAP aktualizuje zapisy automatycznie np. co godzinę.

Integracja OnLine

INTEGRACJA SAP – integracja z systemem SAP OnLine jest możliwa z wykorzystaniem rozwiązań WebService (BAPI) oferowanych przez system SAP R3. Po stronie systemu ERP konsultanci definiują metody za pomocą których aplikacja Studio Narzędziownia może mieć dostęp do informacji o kartotekach magazynowych czy kontrahentach. W ten sposób możemy odczytywać informacje o stanach dostępnych, a także wywoływać polecenia drukowania dokumentów czy zapisu zamówień w bazie SAP.