Pozycja menu WSZYSTKIE ZLECENIA WYDANIA wyświetla rejestr zleceń wydania. Domyślnie wyświetlone są dokumenty z ostatnich 14 dni.

zwz_wszystkie

Pole ILOŚĆ ZREALIZOWANA wyświetla ilość z zamkniętych dyspozycji wydania (zatwierdzone dokumenty WZ).

Dostępne polecenia w rejestrze: DOPISZ, PODGLĄD, INFORMACJE DODATKOWE.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie wydania.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe zlecenia i POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.

Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Menu rozwijane zawiera pozycje: Załączniki i Uwagi.