Obieg dokumentów wydania zewnętrznego z magazynu:

  1. zapisanie zlecenia wydania.
  2. wygenerowanie dyspozycji wydania ze wskazaniem strefy wydania (SS składowania lub SZ zbierania). Dyspozycja wydania to dokument WZ w buforze z zapisaną lokalizacją wydania wg metody wydania przypisanej dla kontrahenta. Przy generowaniu dyspozycji  wydania ze strefy zbierania sprawdzany jest stan w strefie; w przypadku braku towaru generowana jest automatycznie dyspozycja przesunięcia zen strefy składowania.
  3. realizacja dyspozycji wydania przez terminal. Dla strefy zbierania przez spakowaniem towaru drukowane są etykiety dla kartonów.
  4. kontrola jakości dla wydania ze strefy zbierania – przez terminal lub w programie.
  5. zatwierdzenie dokumentu WZ.