Pozycja menu 3. ROZCHODY WEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RW BUFOR wyświetla dokumenty rozchodu wewnętrznego zapisane ze statusem w buforze.

rw_bufor

Polecenia w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania dokumentu RW – opis na stronie Nowy dokument RW.

 Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji wybranego dokumentu. Układ i pola formularza są takie sam jak w formularzu dopisania.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu, zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe, POZYCJE – zestawienie pozycji dokumentu.

Polecenie USUŃ

Dokumenty ze statusem w buforze mogą być usuwane. Usunięcie oznacza zapisanie dokumentu ze statusem usunięty. Polecenie USUŃ pozwala na usunięcie pojedynczych pozycji. Po wybraniu polecenia dla zaznaczonej pozycji dokumentu RW zostaje wyświetlone okno z pytaniem.

rw_usun

Potwierdzenie polecenia OK usuwa zaznaczoną pozycję.