Menu MAGAZYN / ROZLICZENIE KOSZTÓW zawiera pozycje

rozliczenie_menu

Rozliczenie kosztów może być dopisane ze statusem zatwierdzone lub w buforze. Rozliczenia zatwierdzone wyświetlane są w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW, rozliczenia w buforze – w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW BUFOR. Rozliczenie jest generowane jako dwa dokumenty:

  • rozliczenie ogólne – zawierające pozycje cennika;
  • rozliczenie szczegółowe

Dopisanie rozliczenia

Nowe rozliczenie jest dopisywane przez polecenie DOPISZ aktywne w obydwu rejestrach rozliczeń. Polecenie wyświetla formularz dopisania rozliczenia.

rozliczenie_generowanie

 

Pola formularza:

  • KONTRAHNET – w polu ze skorowidza wybierany jest kontrahent, dla którego ma zostać dopisane rozliczenie.
  • DATA OD – data początkowa przedziału czasowego rozliczenia.
  • DATA DO – data końcowa przedziału czasowego rozliczenia.
  • STATUS ROZLICZENIA  – pole wyboru. Określa status, z jakim ma zostać dopisane rozliczenie. Domyślnie proponowana jest wartość ZATWIERDZONE.

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Rozliczenie jest dopisywane przez potwierdzenie polecenia GENERUJ ROZLICZENIE. Program kontroluje czy dla wybranego przedziału czasowego i kontrahenta nie jest już zapisane rozliczenie. Po prawidłowym dopisaniu rozliczenia w tabeli zostają wyświetlone pozycje rozliczenia ogólnego.

Pozycje rozliczenia dotyczące wejścia, wyjścia i magazynowania towaru są zapisywane według jednostki zdefiniowanej w kartotece asortymentowej.


Rozliczenie szczegółowe

Rozliczenie jest wyświetlane w rejestrach rozliczeń przez potwierdzenie polecenia ROZLICZENIE SZCZEGÓLOWE dla wybranego rozliczenia.