Rejestr wyświetla zamknięte zlecenia przyjęcia – zlecenia, dla których został wygenerowany dokument PZ do strefy przyjęcia i zostało zrealizowane składowanie. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni.

zpz_zamkniete_1

W rejestrze aktywne jest polecenie PODGLĄD. Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – główne dane zlecenia, POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.