Zlecenia przyjęcia w buforze

Pozycja menu wyświetla rejestr zleceń przyjęcia zapisanych ze statusem w buforze.