Rejestr wyświetla zlecenia przyjęcia, dla których zostały wygenerowane dokumenty PZ do strefy przyjęcia. Zlecenia są w trakcie realizacji – składowania lub zrealizowane.

zpz_otwarte

Zlecenia są realizowane przez dokumenty przesunięcia (zmiany lokalizacji) ze strefy przyjęcia do składowania. Dokumenty przesunięcia rejestrowane są przez terminal.

Polecenia aktywne w rejestrze dokumentów: ZAMKNIJ ZLECENIE, PODGLĄD.


Polecenie ZAMKNIJ ZLECENIE

Polecenie wyświetla formularz zamknięcia zlecenia. Dla pozycji zlecenia wyświetlana jest informacja o: ilości zlecenia, ilości w dokumencie PZ do strefy przyjęcia oraz ilość składowana. Dla zlecenia wykonywana jest kontrola przyjęcia asortymentu do strefy przyjęcia i składowania. W  przypadku, gdy asortyment nie został przyjęty do strefy przyjęcia (pole ILOŚĆ PZ) zamknięcie jest blokowane. Na formularzu zostaje wyświetlony komunikat „Zlecenie nie zostało przyjęte do strefy składowania. Blokada zamknięcia zlecenia„.

zpz_zamkniecie

W przypadku, gdy wszystkie pozycje zlecenia zostały przyjęte do strefy przyjęcia zlecenie może być zamknięte. Na formularzu zamknięcia wyświetlane jest polecenie ZAMKNIJ ZLECENIE.

zpz_zamkniecie_1

Ilość przyjęta do strefy przyjęcia może się różnić od ilości składowanej (pole SKŁADOWANIE). W takim przypadku zlecenie może zostać zamknięte z wygenerowaniem dokumentu różnic. Na formularzu zostaje wyświetlony komunikat „Wszystkie pozycje zlecenia nie zostały przyjęte do strefy składowania. Zlecenie może zostać zamknięte. Zostanie wygenerowany dokument różnic„.

zpz_zamkniecie_2

Wygenerowane dokumenty różnic wyświetla pozycja menu PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RÓŻNIC. Dokumenty różnic nie są dokumentami magazynowymi – nie wpływają na stan magazynowy. Nadwyżka towaru pozostaje w strefie przyjęcia.

Po zamknięciu zlecenie zostaje przeniesione do rejestru  ZLECENIA PRZYJĘCIA / ZLECENIA ZAMKNIĘTE.


Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki DOKUMENT – główne dane dokumentu i POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.