Pozycja meny wyświetla formularz eksportu zleceń przyjęcia z pliku xls.

zpz_import

Przez polecenie PRZEGLADAJ należy wybrać plik, z którego będzie importowane zlecenie. Ścieżka pliku zostanie wyświetlona w polu z etykietą WYBIERZ PLIK. W polu RODZAJ DANYCH domyślnie proponowany jest typ importu danych – Zlecenie przyjęcia. W polu KONTRAHENT należy ze skorowidza wybrać nazwę kontrahenta, dla którego będzie importowane zlecenie.

Polecenie IMPORTUJ DANE zapisuje zlecenie przyjęcia w buforze. Zaimportowane zlecenia wyświetlane są w rejestrze Zlecenia przyjęcia w buforze. Nowe kartoteki asortymentowe zostają dopisane w programie w trakcie importu zlecenia.

Wymagane pola w pliku xls:

  • INDEKS – indeks asortymentu
  • NAZWA – nazwa asortymentu
  • EAN – kod EAN asortymentu
  • ILOSC – ilość zlecenia

W przypadku, gdy wymagane pola INDEKS, NAZWA i EAN nie są uzupełnione, nowe kartoteki nie zostaną dopisane w programie. Jeśli kartoteki są dopisane w programie ich weryfikacja zostaje wykonana na podstawie pola INDEKS – pozycja zlecenia zostanie dopisana.

W pliku xls mogą być zapisane dodatkowe informacje dotyczące zlecenia: numer serii. Nazwy pól pliku xls dla informacji:

  • NRSERII – numer serii