Zlecenia przyjęcia (awizo dostawy) dopisywane są w programie lub importowane z pliku xls. Przewidziane statusy dla zleceń przyjęcia: bufor – dokument niezatwierdzony; oczekujące – zlecenie zatwierdzone; oczekujące na przyjęcie towaru do strefy przyjęcia; otwarte – zlecenie przyjęte do strefy przyjęcia, w trakcie składowania; zamknięte – zlecenie , dla którego towar został składowany, zlecenie zostało rozliczone – zamknięte.