Rejestr dokumentów ZL (zmiana lokalizacji) rejestrujących przesunięcie ze strefy przyjęcia do strefy składowania. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni.

zl_skladowanie

Dokument ZL zapisywane są przez terminal.

W rejestrze aktywne jest polecenie PODGLĄD.