Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów PW zapisanych ze statusem w buforze.

pw_rejestr_bufor

Dokumenty w buforze nie wpływają na stany magazynowe. Numer dokumentu to numer referencyjny. Kolejny numer dokumentu PW zostaje zapisany po zatwierdzeniu (polecenie ZAPISZ w formularzu dopisania dokumentu).

Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania dokumentu PW. Szczegółowy opis formularza zawiera strona Nowy dokument PW.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji dokumentu PW. Układ i pola formularza są takie same jak przy dopisaniu dokumentu.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe dokumentu; POZYCJE – zestawienie pozycji dokumentu.

Polecenie USUŃ

Potwierdzenie polecenia wyświetla okno usunięcia dokumentu.

pw_usun

Potwierdzenie polecenia OK usuwa dokument – zapis ze statusem: usunięte.