Menu wyświetla rejestr zleceń przesunięcia w buforze.

zzl_bufor

Funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.

 Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przesunięcia  – opis formularza zawiera strona Nowe zlecenie przesunięcia.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji dokumentu. Układ i pola formularza są takie same jak przy dopisaniu dokumentu.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe dokumentu; POZYCJE – zestawienie pozycji dokumentu.

Polecenie USUŃ

Potwierdzenie polecenia wyświetla okno usunięcia dokumentu.