Zlecenia przesunięcia

Menu MAGAZYN / Przesunięcia / Zlecenia przesunięcia zawiera pozycje:

zl_menu_1

Zlecenia przesunięcia to dokumenty zmiany lokalizacji (typ dokumentu ZL). Przewidziane statusy dla zleceń: w buforze, do realizacji, zrealizowane.