Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem zatwierdzone.

zl_zatwierdzone

Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ,  PODGLĄD, WYDRUKI.

DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania dokumentu ZL. Szczegółowy opis formularza zawiera strona Nowy dokument ZL.

PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu. Okno podglądu podzielone jest na dwie zakładki: DOKUMENT – główne informacje o dokumencie, POZYCJE – tabela pozycji dokumentu.