Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem w buforze.

zl_bufor

Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, WYDRUKI.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania dokumentu ZL. Szczegółowy opis formularza zawiera strona Nowy dokument ZL.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji dokumentu ZL.

 Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu.