Dokumenty przesunięcia (zmiana lokalizacji) dopisywane są w programie lub przez terminal – na podstawie dyspozycji przesunięcia.

Zapisanie ZL w programie

  1. Nowy dokument ZL jest dopisywany przez uruchomienie pozycji menu Nowy dokument ZL, polecenie DOPISZ w rejestrach dokumentów ZL.
  2. Dokument ZL jest zatwierdzany przez użytkownika; dokument w buforze nie wpływa na stany magazynowe.

 Zapisanie ZL na podstawie zlecenia przesunięcia

Dokumenty ZL na podstawie zlecenia przesunięcia zapisywane są przez terminal. W programie są zapisywane zlecenia przesunięcia:

  1. automatycznie przy generowaniu dyspozycji wydania – ze strefy składowania do zbierana, w sytuacji gdy w strefie zbierania nie ma wystarczającej ilości towaru do realizacji zlecenia.
  2. przez użytkownika w programie – pozycja menu Nowe zlecenie przesunięcia.
  3. w kartotece asortymentowej przez polecenie Stany minimalne.

Zapisanie ZL przez terminal

Za pomocą terminala dokumenty zmian lokalizacji może być zapisany:

  1. Na podstawie zlecenia przesunięcia (zlecenie jest zapisywane w programie)
  2. Bezpośrednio przez terminal dla całej palety
  3. Bezpośrednio przez terminal dla asortymentu