Menu MAGAZYN / PRZESUNIĘCIA zawiera pozycje submenu:

zl_menu

Menu PRZESUNIĘCIA

  1. Nowy dokument ZL – pozycja menu otwiera formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji (przesunięcia).
  2. Dokumenty ZL bufor – rejestr dokumentów ZL w buforze (niezatwierdzonych)
  3. Dokumenty ZL zatwierdzone – rejestr zatwierdzonych dokumentów ZL.

Menu ZLECENIA PRZESUNIĘCIA

  1. Nowe zlecenie przesunięcia – pozycja menu otwiera formularz dopisania zlecenia (dyspozycji) przesunięcia
  2. Zlecenia przesunięcia bufor  – rejestr zleceń w buforze.
  3. Zlecenia przesunięcia do realizacji – rejestr zleceń zaakceptowanych do realizacji.
  4. Zlecenia przesunięcia zrealizowane – rejestr zleceń zrealizowanych; zatwierdzone dokumenty ZL.