Pozycja menu KARTOTEKI / LOKALIZACJE wyświetla kartoteki lokalizacji (miejsc składowania) zapisane w programie. Dostępne w kartotece funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD. W kartotece wyświetlany jest bieżący stan magazynowy dla lokalizacji – kolumna ILOŚĆ.


Polecenie DOPISZ

Dopisanie kartoteki lokalizacji

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki lokalizacji. Wymagane pola: STREFA, LOKALIZACJA, NOŚNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, WYSOKOŚĆ, SZEROKOŚĆ, DŁUGOŚĆ. Etykiety wymagalnych pól są oznaczone pogrubioną czcionką. Kartoteka jest zapisywana przez polecenie ZAPISZ. W sytuacji, gdy nie zostaną zapisane wartości w wymaganych polach, na dole okna wyświetlany jest komunikat. Polecenie ANULUJ zamyka formularz.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji wybranej kartoteki lokalizacji. Pola i układ formularza są takie same jak w formularzu dopisania. Wprowadzone modyfikacje są zapisywane przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz.


Polecenie PODGLĄD

Podgląd kartoteki lokalizacji

Polecenie PODGLĄD wyświetla zestawienie pozycji dokumentów magazynowych, w których zapisana jest lokalizacja.