Pozycja menu CENNIK wyświetla cennik indywidulany kontrahenta. W cenniku dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, ZAMKNIJ.

cennik


Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania pozycji cennika kontrahenta.

cennik_dopisania

Pola formularza:

  • AKTYWNE – znacznik określający czy pozycja cennika jest aktywna. Nieaktywne pozycje nie są uwzględniane w rozliczeniu kosztów.
  • KONTRAHENT – w polu wyświetlona jest nazwa skrócona kontrahenta, dla którego jest dopisywana pozycja cennika.
  • USŁUGA – pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę usług. Pole wymagane.
  • CENA – cena dla pozycji cennika. Pole wymagane.
  • CENA -WEEKEND
  • KATEGORIA USŁUGI – lista kategorii usług. Należy wybrać kategorię, do której należy dopisywana pozycja cennika. Pole wymagane.
  • JEDNOSTKA – pole wymagane dla kategorii: Przyjęcie towaru, Wydanie towaru i Magazynowanie.

Pozycja cennika dopisywana jest przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Program kontroluje zapisanie wartości w polach wymaganych – komunikat o brakujących danych jest wyświetlany na dole ekranu. Po prawidłowym zapisaniu kartoteki wyświetlony zostaje komunikat.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji pozycji cennika. Pola formularza są takie same, jak przy dopisaniu pozycji.


Polecenie ZAMKNIJ

Polecenie zamyka cennik  i wyświetla kartotekę kontrahentów.