Inwentaryzacja może zostać zapisana dla wybranego: magazynu, kontrahenta, strefy, lokalizacji lub asortymentu.

Pozycja menu MAGAZYN / INWENTARYZACJA/ NOWA INWENTARYZACJA wyświetla formularz dopisania inwentury.

inwentura_dopisanie

Formularz składa się z dwóch części: formularza dopisania inwentaryzacji i zestawienie pozycji dokumentów w buforze. Program blokuje dopisanie nowego arkusza inwentaryzacji, jeśli są zapisane dokumenty w buforze. W zestawieniu dokumentów w buforze aktywny jest wiersz filtrowania.

Pola formularza dopisania:

  • Numer referencyjny – numer dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowane.
  • Data – bieżąca data systemowa. Pole nieedytowane.
  • Oddział – symbol oddziału, do którego przypisany jest użytkownik dopisujący dokument.
  • Rodzaj inwentaryzacji – pole obsługiwane przez skorowidz rodzajów inwentaryzacji. Dostępne wartości skorowidza: magazyn, kontrahent, strefa, lokalizacja, asortyment. Po wybraniu rodzaj inwentaryzacji wyświetlany jest dodatkowe pole ze skorowidzem, w którym należy wybrać wartość – dla której ma być dopisana inwentaryzacja.
  • Uwagi – uwagi do inwentaryzacji.

Polecenie ZAPISZ dopisuje inwentaryzację. Dopisanie dokumentu jest blokowane jeśli nie zostanie wybrany rodzaj inwentaryzacji lub występują dokumenty w buforze. Komunikat błędu jest wyświetlany na dole ekranu.