Rejestr dokumentów wygenerowanych automatycznie przez program magazynowy WMS.met, które zawierają pozycje stanowiące nadwyżki na arkuszu inwentaryzacyjnym.