Pozycja menu MAGAZYN / INWENTARYZACJA zawiera pozycje menu:

inwentaryzacja_menu

  • Nowa inwentaryzacja – pozycja menu wyświetla formularz dopisania arkusza inwentury. Formularz dopisania inwentaryzacji opisany został na stronie Nowa inwentaryzacja.
  • Inwentaryzacje w realizacji – rejestr inwentaryzacji w trakcie realizacji. Rejestr opisany jest na stronie Inwentaryzacje w realizacji.
  • Inwentaryzacje zamknięte – rejestr zamkniętych inwentaryzacji. Rejestr opisany został na stronie Inwentaryzacje zamknięte.
  • Nadwyżki z inwentury – rejestr dokumentów nadwyżek z inwentury. Dokumenty automatycznie generowane przy zamknięciu inwentaryzacji. Opis rejestru dokumentów znajduje sią na stronie Nadwyżki z inwentury.
  • Braki z inwentury – rejestr braków z inwentury. Dokumenty automatycznie generowane przy zamknięciu inwentaryzacji. Opis rejestru znajduje się na stronie Braki z inwentury.