Pozycja menu ZAŁĄCZNIKI wyświetla okno załączników z listą dodanych już załączników.

zalacznik

 

Dodanie załącznika wykonywane jest potwierdzenie polecenia WYBIERZ PLIK. Po wybraniu załącznika polecenie DODAJ ZAŁĄCZNIK dopisuje załącznik do wybranej kartoteki lub dokumentu.