UWAGI to opcja umożliwiająca dopisywanie i przeglądanie dodatkowych uwag, notatek, komentarzy zapisywanych dla kartoteki lub dokumentu.

Pozycja menu lub polecenie UWAGI wyświetla zestawienie (tabelę) z uwagami.

uwagi

Nowa uwaga  (notatka) dopisywana jest w trybie tabelarycznym przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz.

Pola UWAG:

  • AKTYWNE
  • KOD – kod uwagi nadawany przez użytkownika;
  • TYTUŁ – tytuł notatki
  • UWAGI
  • LOGIN – login użytkownika zapisującego notatkę.
  • KIEDY – czas dopisania notatki.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>. W uwagach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.