Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji całej palety. W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać przesunięta paleta

Zmiana lokalizacji paleta

 

W przypadku gdy na miejscu lokalizacji składowana jest więcej niż 1 paleta system poprosi o podanie (zeskanowanie) numeru palety

Zmiana lokalizacji paleta - wiele palet

 

W kolejnym kroku należy zeskanować adres lokalizacji docelowej. Zeskanowanie lokalizacji docelowej skutkuje dopisaniem pozycji dokumentu, co zostaje potwierdzone komunikatem.

Zmiana lokalizacji paleta - komunikat

 

W kolejnym kroku można przystąpić do dopisania kolejnej pozycji dokumentu lub go zakończyć korzystając z polecenia ZAMKNIJ.