Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji Asortyment, czyli przełożenia asortymentu z wybranej palety na inną . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać pobrany asortyment, w kolejnym kroku należy zeskanować kod kreskowy asortymentu, w kolejnym z listy rozwijanej wybrać paletę, z której pobierany jest asortyment, po potwierdzeniu palety zostaną wyświetlone dane asortymentu

Zmiana lokalizacji asortyment

W zakładce ILE i DOKĄD należy wskazać przesuwaną ilość, lokalizację oraz paletę docelową

Zmiana lokalizacji asortyment

Polecenie PRZENIEŚ dopisuje pozycję do bazy, co zostaje potwierdzone komunikatem

Zmiana lokalizacji asortyment

Po dopisaniu pozycji dokumentu można przystąpić do przesunięcia kolejnego asortymentu lub zakończyć dokument korzystając z przycisku-funkcji ZAMKNIJ