Transakcja służy do wyświetlenia aktualnie składowanych towarów na wybranym miejscu składowania.

Po uruchomieniu transakcji należy zeskanować adres lokalizacji – na ekranie terminala zostanie wyświetlone zestawienie składowanych na niej towarów

Aktualne stany na lokalizacji

 

 

Po przewinięciu ekranu w prawą stronę wyświetlone są również dodatkowe informacje dotyczące daty produkcji, terminu ważności a także numeru serii/partii produkcyjnej

Aktualne stany na lokalizacji