Transakcja oznaczona kodem SN_ZL przeznaczona jest do przesuwania asortymentu o określonym numerze seryjnym z jednego miejsca składowania do drugiego.

Po podaniu adresu miejsca docelowego i numeru seryjnego produktu program sam odnajdzie artykuł (indeks i nazwę) oraz aktualne Miejsce Składowania. W systemie zostaną zapisane dwie pozycje dokumentu zmiany lokalizacji ZL – pozycja rozchodowa oraz przychodowa z ilością równą 1.

W przypadku błędnie podanego numeru seryjnego produktu pojawi się komunikat: pozycja niedostępna

Dokument ZL zostaje zapisany do bufora. UWAGA!!! Nie można zostawiać w systemie dokumentów w buforze. Po zrealizowaniu dokumentu należy go niezwłocznie zatwierdzić!

SN_ZL