Transakcja oznaczona kodem SN_WZ służy do realizacji dokumentów wydania bezpośredniego (WZB) dla artykułów, dla których występuje numer seryjny.

SN_WZ

 

W polu NUMER SERYJNY należy zeskanować numer seryjny wydawanego produktu. Po sprawdzeniu poprawności danych przez system pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie i pojawi się komunikat o dodaniu pozycji. W przypadki jeśli podany numer seryjny nie zostanie odnaleziony lub stan końcowy produktu o podanym numerze seryjnym jest równy 0 pojawi się komunikat POZYCJA NIEDOSTĘPNA.

Jeżeli system stwierdzi, że artykuł o podanym numerze seryjnym jest składowany więcej niż w jednej lokalizacji wówczas pojawi się komunikat „Pozycja występuje w kilku lokalizacjach, wydanie niemożliwe”

W takim wypadku pozycję należy wydać korzystając a aplikacji www.

Jeżeli numer seryjny artykułu zostanie powtórzony w trakcie realizacji dokumentu pojawi się komunikat „powtórzony numer seryjny

Do bazy zostaną dopisane pozycje dokumentu WZB bufor z ilością zawsze równą 1.

UWAGA!!! Dokument należy zatwierdzić niezwłocznie po zakończeniu realizacji! Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe zostaną zaktualizowane!