Transakcja przyjęcia asortymentu na palecie – magazynier skanuje paletę zew strefy przyjęcia system sprawdza czy istnieje dokument przyjęcia dla podanej palety, jeśli wynik jest pozytywny umożliwia określenie miejsca składowania.

pz_man