Kompletacja towaru

Magazynier wybiera z listy zlecenia kompletacji, na liście zawarte są informacje o dostawcy i odbiorcy oraz metodzie wydawania towaru. Aplikacja wyświetla informacje o kolejnych pozycjach zlecenia. Przy każdej pozycji magazynier potwierdza lokalizację oraz asortyment, po weryfikacji wyświetlony zostaje ekran gdzie użytkownik może edytować informacje o towarze oraz wybrać ilość która pobiera ze stanu (domyślnie pobrana wartość z zamówienia). Po zatwierdzeniu system automatycznie nadaje numer palety na którą jest dokonywana kompletacja i czeka na ew. edycję oraz podanie lokalizacji do zapisu.
LL_ZL_K LL_ZL_K1 LL_ZL_K2