Przyjęcie magazynowe bezpośrednie

Magazynier wprowadza kod kreskowy przyjmowanego towaru, program przeszukuje bazę i wyświetla informacje o towarze. Następnym krokiem jest wprowadzenie numeru palety na która będzie przyjmowany towar. Na kolejnym ekranie magazynier wprowadza ilość przyjmowanego towaru, datę produkcji, termin ważności oraz numer partii. Po wprowadzeniu wybranych danych, kolejnym krokiem jest wybranie typu palety na który przyjmujemy towar. Po jego określeniu użytkownik może rozpocząć dodawanie kolejnego asortymentu na wskazaną paletę, bądź ją zamknąć i zapisać lokalizację.

LL_PZB LL_PZB1 LL_PZB2