Transakcja zmiany lokalizacji. W pierwszym kroku magazynier określa asortyment który zamierza przenieść, następnie lokalizację z której zamierz pobrać towar. System podpowiada maksymalną ilość asortymentu dostępną w danej lokalizacji. Po dokonaniu korekty ilości magazynier wskazuje miejsce docelowe przeniesienia. Po dokonaniu przeniesienia możliwe jest dodanie kolejnych przeniesień w ramach dokumentu lub jego zakończenie.
ZL