Transakcja wydanie hurtowego. Magazynier wybiera kontrahenta dla którego jest prowadzone wydanie oraz opcjonalnie definiuje odbiorcę. W kolejnym kroku magazynier skanuje kolejne pozycje wg. kodu EAN asortymentu oraz kodu lokalizacji z której pobiera towar. Po określeniu ilośći asortymentu do wydania magazynier może dodać kolejne pozycje lub zakończyć dokument.
hurt1

 

hurt2