Transakcja wydania detalicznego. Magazynier wybiera zlecenie które będzie realizował oraz skanuje wózek do którego będzie zbierał towar do wydania. W kolejnym etapie program zwraca informacje o kolejnych pozycjach zlecenia wyświetlając indeks, nazwę, adres oraz ilość asortymentu. Magazynier potwierdza kod asortymentu lokalizacji oraz ma możliwość korekty ilości. Po uzupełnieniu informacji, magazynier może przejść o realizacji kolejnej pozycji zlecenia lub zakończyć dokument.
DET1det2